1972 : Agrupación Cultural 'Sementeira", Viveiro
1976 : II Expo de Pintura y Escultura "Ciudad Mondoñedo"
1976 : Sala "Hotel Venecia", Viveiro
1978 : Biblioteca Municipal, Viveiro
1979 : Casino Cultural, Recreativo, As Pontes
1983 : V Concurso Expo de Arte " Ciudad de Mondoñedo"
1986 : Certamen Pictórico Libre "Cidade de Viveiro"

1988 : Estación Marítima, A Coruña
1995 : Homenaje a Maruja Mallo (Itinerante)
1996 : Salón de Vrao, Viveiro
1997 : "Aventados", San Cibrao (Lugo)
1997 : Salón de Vrao, Viveiro
1998 : "Aventados", San Cibrao (Lugo)
1999 : "Aventados", San Cibrao (Lugo)